Veřejná zakázka: „Regenerace sídliště Horní Slavkov - etapa B – Zahradní ul. č.p. 661-619, části D07a, D07b, B10a, B10b, B06, P03“ - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22
Systémové číslo: P19V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.11.2019

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Regenerace sídliště Horní Slavkov - etapa B – Zahradní ul. č.p. 661-619, části D07a, D07b, B10a, B10b, B06, P03“ - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnosti pro provedení stavby na akci „Regenerace sídliště Horní Slavkov - etapa B – Zahradní ul. č.p. 661-619, části D07a, D07b, B10a, B10b, B06, P03“, včetně zajištění inženýrské činnosti, a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 10.9.2019, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem smlouvy je především polohopisné a výškové zaměření zájmového území, průzkumné práce (ověření existence inženýrských sítí, pochůzky v terénu, fotodokumentace, atd.) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnosti pro provedení stavby, výběr zhotovitele a realizaci díla vč. výkazu výměr a rozpočtu, inženýrská činnost pro zajištění společného povolení, zajištění potřebných mapových a jiných podkladů z katastru nemovitostí.Součástí smlouvy je autorský dozor, u kterého je stanovena hodinová sazba 600Kč/hod a bude účtován dle skutečného provedení a samostatných objednávek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dlouhá 634/12
35731 Horní Slavkov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky