Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava oplocení zahrady MŠ Dlouhá Horní Slavkov
Odesílatel Iveta Svobodová
Organizace odesílatele Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace [IČO: 75005492]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2022 12:39:07
Předmět Výzva

OPRAVA ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI PLOTU