Veřejné zakázky města Horní Slavkov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Horní Slavkov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
RS Horní Slavkov, 3. etapa - Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102
podlimitní Vyhodnoceno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
podlimitní Vyhodnoceno 08.07.2020 27.07.2020 09:00
RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov
podlimitní Vyhodnoceno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
Oprava střešní krytiny BD č.p. 932
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.06.2020 23.06.2020 08:00
všechny zakázky