Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Brownfield areál výtopny - Rekonstrukce objektů trafostanice, buldozerovna, dílna
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2024 06.05.2024 10:00
Oprava střechy a střešních podhledů - Školní 786
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2024 30.04.2024 00:00
Rekonstrukce krytiny č.p. 934 Nad Výtopnou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2024 28.03.2024 09:00
Stezka pro pěší a cyklisty: Větrná - Hasičská - křižovatka Hasičská x II/209
podlimitní Zadáno 16.01.2024 02.02.2024 10:00
Revitalizace brownfieldu výtopny - východní část, demolice budov
podlimitní Zadáno 29.12.2023 16.02.2024 10:00
Zajištění cloudové infrastruktury Města Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2023 28.11.2023 10:00
Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov
podlimitní Zadáno 18.10.2023 06.11.2023 10:00
ZUŠ Horní Slavkov - Multimediální LCD sestava
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2023 23.10.2023 12:00
Pořízení 2 ks pianina pro potřeby hudebního oboru ZUŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 09.10.2023 12:00
Dokumentace pro provádění stavby Fáze 1 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horní Slavkov, etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 12.09.2023 10:00
Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov - II.etapa - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 04.09.2023 09:00
Izolace spodní stavby DPS č.p. 1010 Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 28.08.2023 11:00
"Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 932 v ul. Nad Výtopnou - projekční práce"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 07.08.2023 10:00
"Sanace opěry mostu č. 011 v ul. Tovární u č.p. 517"
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.06.2023 28.06.2023 16:00
Místní energetická koncepce Města Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 12.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››