Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova děkanství č.p. 178 - 1.fáze - statické zajištění objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 15.05.2023 09:00
Oprava střechy MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2023 03.04.2023 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy a půdní vestavba učeben ZŠ Nádražní 683 - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 21.04.2023 08:00
Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2023 17.02.2023 09:00
Pořízení lesnické techniky
podlimitní Zadáno 19.12.2022 06.01.2023 08:00
Oprava oplocení zahrady MŠ Dlouhá Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2022 30.11.2022 13:00
ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 - tablety
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2022 23.10.2022 00:00
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - digitální učební pomůcky 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 04.09.2022 00:00
Pořízení venkovních výstavních stojanů
VZ malého rozsahu Zrušeno 07.02.2022 23.02.2022 00:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 01.02.2022 08:00
Pořízení pianina pro potřeby hudebního oboru ZUŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2022 28.01.2022 11:00
Smlouva o dílo o celoroční údržbě Města Horní Slavkov
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2021
Rozšíření sběrného dvora-Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016