Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 - šatny 1. stupně
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 30.04.2021 23:00
Restaurování dřevěné menzy kostela sv. Jiří, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 19.04.2021 09:00
Město bez bariér – ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov - učebna IT
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 07.04.2021 12:00
Vybavení IT učebny ZŠ Školní Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 12.04.2021 23:59
Stavební úpravy WC - 2. stupeň - ZŠ Horní Slavkov, Školní 786
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 10.03.2021 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 11.03.2021 09:00
„Výměna nádrže doplňování topné vody ve výtopně Horní Slavkov“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021
Obnova děkanství č.p. 178 - 1. fáze - statické zajištění krovu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 11:00
Smlouva o dílo o celoroční údržbě Města Horní Slavkov
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2021
Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021
Rozšíření sběrného dvora-Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021
„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 2.etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2021 25.01.2021 16:00
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
podlimitní Zadáno 14.01.2021 11.03.2021 09:00
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby
podlimitní Zadáno 14.01.2021 08.02.2021 09:00
Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
podlimitní Zadáno 08.07.2020 27.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››