Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění cloudové infrastruktury Města Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2023 28.11.2023 10:00
Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov
podlimitní Zadáno 18.10.2023 06.11.2023 10:00
ZUŠ Horní Slavkov - Multimediální LCD sestava
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2023 23.10.2023 12:00
Pořízení 2 ks pianina pro potřeby hudebního oboru ZUŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 09.10.2023 12:00
Dokumentace pro provádění stavby Fáze 1 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horní Slavkov, etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 12.09.2023 10:00
Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov - II.etapa - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 04.09.2023 09:00
Izolace spodní stavby DPS č.p. 1010 Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 28.08.2023 11:00
Rekonstrukce krytiny č.p. 937 Nad Výtopnou
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 30.08.2023 09:00
"Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 932 v ul. Nad Výtopnou - projekční práce"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 07.08.2023 10:00
"Sanace opěry mostu č. 011 v ul. Tovární u č.p. 517"
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.06.2023 28.06.2023 16:00
Restaurování interiéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 26.05.2023 09:00
Obnova děkanství č.p. 178 - 1.fáze - statické zajištění objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 15.05.2023 09:00
Místní energetická koncepce Města Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 12.04.2023 09:00
Oprava střechy MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 03.04.2023 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy a půdní vestavba učeben ZŠ Nádražní 683 - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 21.04.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››