Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Statické zajištění hřbitovní zdi podél ulice Kostelní, Horní Slavkov - I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 24.08.2020 14:00
Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
podlimitní Zadáno 08.07.2020 27.07.2020 09:00
RS Horní Slavkov, 3. etapa - Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102
podlimitní Zadáno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov
podlimitní Zadáno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce
podlimitní Zadáno 08.07.2020 24.07.2020 09:00
Horní Slavkov, chodník Větrná
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 13.07.2020 10:00
Rekonstrukce komunikace v ul. Hasičská
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 13.07.2020 10:00
Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru, restaurování dřevěné chórové přepážky, zhotovení vchodových dveří v boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 03.07.2020 09:00
Oprava střešní krytiny BD č.p. 932
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 23.06.2020 08:00
"Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2020 11.05.2020 09:00
VO ul. Sportovní, Horní Slavkov
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.03.2020
II. etapa pořízení 32 ks měřičů tepla s dálkovým odečtem a odečtového systému
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.12.2019
„Regenerace sídliště Horní Slavkov - etapa B – Zahradní ul. č.p. 661-619, části D07a, D07b, B10a, B10b, B06, P03“ - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019
Hospodaření s dešťovou vodou - 1. etapa, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 21.08.2019 10:00
Veřejné osvětlení okruhy RVO 09 a RVO 18 Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 15.08.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››