Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení pianina pro potřeby hudebního oboru ZUŠ
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2022 28.01.2022 11:00
Renovace klavírního křídla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2021 24.09.2021 00:00
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří, 1.etapa - archeologický výzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2021
Restaurování stropních maleb kostela sv. Jiří, Horní Slavkov - I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 13.08.2021 09:00
Rekonstrukce opěrné zdi a zajištění svahu mezi ulicemi Přilehlá a Kostelní, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 31.05.2021 09:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 11.03.2021 09:00
Obnova děkanství č.p. 178 - 1. fáze - statické zajištění krovu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 11:00
Smlouva o dílo o celoroční údržbě Města Horní Slavkov
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2021
Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021
Rozšíření sběrného dvora-Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
podlimitní Zadáno 14.01.2021 11.03.2021 09:00
Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru, restaurování dřevěné chórové přepážky, zhotovení vchodových dveří v boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 03.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016