Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Horní Slavkov - koncová zařízení
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 10.06.2024 10:00
ZŠ Horní Slavkov - konektivita
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 10.06.2024 10:00
Instalace FVE na objektech č.p. 634, 654, 717 Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2024 21.05.2024 09:00
Brownfield areál výtopny - Rekonstrukce objektů trafostanice, buldozerovna, dílna
podlimitní Hodnocení 17.04.2024 06.05.2024 10:00
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 25.04.2024 09:00
Restaurování interiéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov - presbytář a vstupní síň
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2024 25.04.2024 09:00
Oprava střechy a střešních podhledů - Školní 786
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2024 30.04.2024 00:00
Izolace spodní stavby DPS č.p. 1010 Horní Slavkov - II.etapa a demolice ocelové rampy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2024 27.03.2024 09:00
Rekonstrukce krytiny č.p. 934 Nad Výtopnou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2024 28.03.2024 09:00
Stezka pro pěší a cyklisty: Větrná - Hasičská - křižovatka Hasičská x II/209
podlimitní Zadáno 16.01.2024 02.02.2024 10:00
Revitalizace brownfieldu výtopny - východní část, demolice budov
podlimitní Zadáno 29.12.2023 16.02.2024 10:00
Zajištění cloudové infrastruktury Města Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2023 28.11.2023 10:00
Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov
podlimitní Zadáno 18.10.2023 06.11.2023 10:00
ZUŠ Horní Slavkov - Multimediální LCD sestava
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2023 23.10.2023 12:00
Pořízení 2 ks pianina pro potřeby hudebního oboru ZUŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 09.10.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››