Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hospodaření s dešťovou vodou - 1. etapa, Horní Slavkov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je osazení akumulačních podzemních nádrží na dešťovou vodu, včetně nových tras dešťové kanalizace, u objektů č.p. 658, č.p. 786, č.p. 714 + 825, č.p. 1010 v Horním Slavkově pro její následné využívání při zalévání městské zeleně.

Navrhované kapacity:
SO 658 - KODUS
Navržena podzemní nádrž o velikosti cca 2,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace je 29 m.

SO 786 - ZŠ Školní
Navržena podzemní nádrž I. o velikosti 11,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace pro nádrž I. je 83 m.
Navržena podzemní nádrž II. o velikosti 11,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace pro nádrž I. je 51 m.

SO 714 a 825 - Hasiči + Technické služby
Navržena podzemní nádrž o velikosti cca 11,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace je 112 m.

SO 1010 - Dům s pečovatelskou službou
Navržena podzemní nádrž o velikosti cca 8,8 m3. Délka navržené dešťové kanalizace je 99 m.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Termín předložení nabídky je prodloužen s ohledem na zasedání Rady města.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.08.2019 10:00
Datum zahájení: 06.08.2019 14:30