Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 - Mobilní ICT
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: komplet
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 - Mobilní ICT
Bližší popis:
(nepovinné)
dodávka dle specifikace, včetně zprovoznění a požadované instalace
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět