Veřejné zakázky města Horní Slavkov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Horní Slavkov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti budovy a půdní vestavba učeben ZŠ Nádražní 683 - projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 21.04.2023 08:00
Oprava střechy MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2023 27.03.2023 08:00
Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2023 17.02.2023 09:00
Oprava oplocení zahrady MŠ Dlouhá Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2022 30.11.2022 13:00
všechny zakázky