Veřejná zakázka: RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 42
Systémové číslo: P20V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 2568/2020/HS/OMI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o novou stavbu přístupové komunikace, vstupu do budovy školy č.p. 786, odpočinkové zóny v okolí vstupu školy. Stavba bude zajišťovat i bezbariérový přístup do budovy školy, odpočinková zóna v okolí vstupu bude sloužit pro potřeby školy. Severní schodiště o dvou ramenech po 10 stupních, první rameno v šířce 4,5m a druhé o šířce 6m. Východní schodiště o dvou ramenech, první má 13 stupňů a druhé 10 stupňů vždy o šířce 4,5m. Bezbariérová rampa o třech 9m ramenech o šířce 1,5m vedoucí na vstupní podestu hlavního vstupu do školy a vedlejší rampa o šířce 1,5m umožňující vstup na podestu severního schodiště. Odpočinkovou zónu tvoří patrové podesty po obou stranách východního schodiště s užitnou plochou 95m2 a tartanové plochy v okolí vstupu do budovy s užitnou plochou 370m2.
Stavba je členěna na objekty
SO101 – Komunikace a zpevněné plochy (betonové dlažby, asfaltobetonoví kryty)
SO401 – Silnoproudá elektrotechnika (veřejné osvětlení)
SO701 – Vstup a odpočinková zóna (tartanová plocha, úprava schodišť - želzobetonové konstrukce, ocelové rampy s terasovými prkny, zábradlí z dřevovláknitých barevných desek)
SO801 – Sadové úpravy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 019 308 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy