Veřejná zakázka: Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 43
Systémové číslo: P20V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je obnova školního hřiště ZŠ Nádražní ulice Horní Slavkov. ZŠ nedisponuje jiným venkovním hřištěm. Je navržen atletický ovál délky 200,00 m, který je situován přibližně v místech oválu stávajícího. Ovál má 2 běžecké dráhy šířky 1,22 m. Sprinterská rovinka bude mít 4 dráhy a její délka je 60,00 m. Nástupní prostor před startem má délku 5,0 m, doběh za cílem pak 10,0 m. Před nástupem na dráhu s umělým povrchem je navržena plocha z betonové dlažby délky 5,0 m. Dráhy budou s umělým vodopropustným povrchem v červené barvě, trávového hřiště pro malou kopanou 20x40 m, hřiště pro volejbal a dálkařského sektoru a vrhačského kruhu. Pro skok daleký je navrženo doskočiště velikosti 3,0 x 8,0 m a rozběhová dráha šířky 1,22 m s různým umístěním odrazových prken. Po 3 stranách obvodu doskočiště se provedou plochy z betonové dlažby. Ty budou po vnějším obvodu ohraničeny betonovými obrubníky 50/200/500 mm zapuštěných na plnou výšku. Po vnitřním obvodu ze strany pískoviště budou obrubníky s pryžovou hranou. Doskočiště se vyplní jemným pískem vhodným pro atletické soutěže. Součástí dodávky bude i zakrytí pískového doskočiště. Uvnitř oblouku na severní straně běžeckého oválu je navrženo hřiště na volejbal a nohejbal, jehož velikost je 21,0 x 12,0 m. Hřiště bude ze stejného materiálu jako běžecké dráhy. Plocha mezi hřištěm a běžeckým oválem bude zpevněna betonovou dlažbou. Na ní se osadí lavičky. Pro vrh koulí je navržen samostatný sektor s betonovým odhodovým kruhem a zarážecím břevnem. Po obvodě kruhu je navržena zpevněná plocha z betonové dlažby, která navazuje na běžeckou dráhu. Dopadiště koulařského sektoru bude z utažené prosívky. Na hlavní ploše uvnitř běžeckého oválu se provedou nové vrstvy pro založení nového trávníku. Pro rozpočtování je uvažováno s vysetím trávníku. Alternativně lze použít i předpěstovaný trávník, který se na stavbu doveze v rolích. V tomto prostoru bude hřiště na malou kopanou velikosti 20,0 x 40,0 m. Branky se připevní k betonovému základu. Konkrétní rozměry a vzdálenosti základů budou upřesněny na stavbě podle použitého typu branky. Lajnování bude prováděno vápnem. Lajnovačka bude součástí dodávky sportovních zařízení.
Odvodnění atletického oválu bude provedeno štěrbinovým odvodňovacím žlábkem, který bude osazen při vnitřním okraji oválu. Na styku rovinky a oblouku se na žlábku osadí vpusti (4 ks), které se zaústí do projektované kanalizace. Vpusti (4 ks) budou osazeny rovněž v rozích volejbalového hřiště, u kterého se po delších stranách také položí tyto odvodňovací žlábky. Zemní pláň atletického oválu a zatravněného prostoru uvnitř se odvodní pomocí soustavy drenáží. Trativody jsou navrženy z drenážních trubek DN 100 mm a sběrné z trubek DN 160 mm s obsypem ze štěrku. Sběrné trativody se zaústí do šachet navrhované kanalizace. Kanalizační potrubí bude z trubek PVC DN 200 mm. Kanalizační šachty se provedou např. ze systému WAWIN – Tegra 600. Šachty budou zakryty plastovým poklopem pro zatížení A 15. Nad okraji svahu v severovýchodní oblasti běžeckého oválu se vybuduje vsakovací jímka, do které se zaústí kanalizační potrubí. Plocha jímky je 3,0 x 3,0 m a hloubka cca 2,6 m. Výška akumulačního prostoru je 1,0 m. Z jímky se směrem do svahu provedou 3 kamenná výústní péra. Jímka se vyplní makadamem 125 – 250 mm, péra budou ze štěrku 32 – 63 mm. Celý areál bude odvodněn. Užitková plocha celého areálu je 2491 m2. Podrobně viz projektová dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 855 488 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy