Veřejná zakázka: RS Horní Slavkov, 3. etapa - Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 44
Systémové číslo: P20V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 2597/2020/HS/OMI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RS Horní Slavkov, 3. etapa - Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající komunikace spojující ul. Školní a Dlouhá je vybavena oboustranným
chodníkem s asfaltovým krytem uloženým na betonové podkladní vrstvě . Kryt chodníku je sevřený do kamenných obrubníků silně poškozených s malou výškou nášlapu . Kryt chodníku je poškozený . Komunikace je vybavena veřejným osvětlením . Při rekonstrukci budou lampy veřejného osvětlení nahrazeny novými , včetně kabeláže . Stávající komunikace šířky 6,5 m bude zúžena na 6,0m a doplněna bude parkovacím pruhem . Stávající chodník bude přesunut za parkovací stání . Chodník na západní straně bude zachován stávající – včetně obrubníků .
Stávající komunikace v ulici Poštovní je rovnoběžná s komunikací v ulici Školní . Komunikace je jednosměrná jednopruhováTaké po rekonstrukci komunikace bude komunikace jednosměrná . Na severní straně komunikace je již rekonstruovaný chodník s dlážděným krytem sevřeným do betonových
obrubníků s nášlapem 15cm . V rámci rekonstrukce bude legalizováno odélné parkování na jižní straně komunikace . - vybudováním parkovacího pruhu přerušovaného v místech sjezdů k bytovým domům . Na straně parkovacího pruhu není navržen chodník . Před bytovým domem č.p. 692 – 695 není chodník . Ten bude vybudován v rámci dalších stavebních objektů
– nejsou součástí této dokumentace .
Komunikace je vybavena veřejným osvětlením . Při rekonstrukci budou lampy veřejného osvětlení nahrazeny novými , včetně kabeláže . Stávající komunikace šířky 5,0 m bude zúžena pouze nepatrně .

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 141 709 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy