Veřejná zakázka: Rekonstrukce opěrné zdi a zajištění svahu mezi ulicemi Přilehlá a Kostelní, Horní Slavkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 60
Systémové číslo: P21V00000011
Evidenční číslo zadavatele: 1128/2021/HS/OMI-1
Datum zahájení: 18.05.2021
Nabídku podat do: 31.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce opěrné zdi a zajištění svahu mezi ulicemi Přilehlá a Kostelní, Horní Slavkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce opěrné stěny a zajištění svahu na p.p.č. 394,418/5, 4551/2, 4581, 4582 a st.p.č. 594 vše v k.ú. Horní Slavkov.

Stávající opěrná zeď bude rozebrána, budou vybudovány nové základy na kterých bude vystavěna nová opěrná zeď, která bude jištěna trvalými zemními kotvami. Na vyzdění bude použit původní očištěný kámen s doplněním novým kamenem. Při zdění zdiva budou průběžně osazovány odvodňovací trubky. Kamenné zdivo bude režné, zděné na maltu. Hlava opěrné zdi bude železobetonová s kamenným obložením. Do hlavy opěrné stěny budou ukotveny ocelové sloupky oplocení.

Zajištění svahu bude provedeno pomocí ocelové protierozní geosítě s velikostí oka 8x10 cm. Tyto sítě budou mezi sebou spojeny ocelovým poplastovaným lankem nebo systémovými sponami a budou zajištěny pomocí ocelových kotevních desek a dotaženy maticí na konci hřebu. Fixaci sítí nahoře i dole zajistí hřeby s deskou zavrtané do svahu. Ve vrcholu zajišťovaného svahu je navržen lehký záchytný plot s kotvením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 206 395 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: Odbor majetku a investic, Městský úřad Horní Slavkov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky