Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce
Odesílatel Ježek Radek
Organizace odesílatele Město Horní Slavkov [IČO: 00259322]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2020 08:17:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v textu zadávací dokumentace kapitola 7. Kvalifikace, je uvedeno, že dodavatel může kvalifikaci prokázat za pomoci čestného prohlášení (Příloha č.2a ZD) a pouze vítězný účastník dokládá originály dokumentů či úředně ověřené kopie v případě, že je nedoloží rovnou v podané nabídce.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o informaci , zda u bodu 7.2 základní způsobilost dodavatele postačí čestné prohlášení k písmenům a),b),c),d),e) či je vyžadováno dodat jednotlivá potvrzení od úřadů.
Děkuji

S přátelským pozdravem
Krnáčová Regina
Jednatelka