Veřejná zakázka: Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45
Systémové číslo: P20V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029112
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Objekt MŠ je celkem třípodlažní z toho jsou dvě podlaží nadzemní a jedno podzemní. Objekt je založen na betonových základových plošných základech. Obvodové nosné zdivo je cihelné z CP na MVC. Stropy jsou ze škvárobetonových vložek do ŽB průvlaků. Podlahy jsou betonové, vnitřní dělící stěny jsou rovněž z CP na MVC. Schodiště jsou v objektu betonová, střešní krytina je plechová na podkladní lepence a bednění. Nosná část střechy je tvořena krovem z dřevěných trámů. Výplně otvorů jsou již nové plastové. Objekt je napojen na systém CZT zajišťující ÚT a TUV, dále na přípojku studené vody z vodovodního řadu, na přípojku kanalizace a přípojku NN el. energie. Světlá výška 1.NP je 2,47 m a toto podlaží je částečně zapuštěno pod přilehlý terén.
V první řadě dojde k vyzdění nových nenosných příček z pórobetonových tvárnic. Budou provedeny veškeré nové rozvody ZTI, elektroinstalace a VZT. Budou osazena nová otopná tělesa na stávající rozvody ÚT. Veškeré stěny a stropy (kromě stropů s novým minerálním podhledem) budou opatřeny výztužnou vrstvou – lepidlo s armovací tkaninou, a štukovou omítkou s 2x interiérovým nátěrem. V místnostech č. 108, 109, 111, 113 bude proveden nový podhled z minerálních kazet na pomocném hliníkovém roštu pod vedením rozvodů vodovodu. Tento rozvod bude přizvednut co nejvíce pod stávající strop 1.PP. V místnostech 102, 104, 105, 106, 107 je podél stěn pod stropem uloženo stávající vedení ÚT a vodovodu. Potrubí vodovodu bude posunuto nad úroveň potrubí ÚT a celé toto vedení bude obložen SDK obkladem. Dojde k položení nové keramické dlažby na novou samonivelační stěrku tl. 10 mm. Budou provedeny nové bělninové obklady do v. 2000 m, olejové nátěry do v. 1,8 m. Dále budou osazeny nové dveře včetně zárubní. Dveře budou dřevěné laminované plné. Budou osazeny nové zařizovací předměty, vybavení nábytkem a nově bude osazena technologie kuchyně a jejího zázemí.V místnosti č. 115 (viz výkres bouracích prací) je v současnosti umístěna prádelna a sušárna, ta bude nově přesunuta do místnosti č. 114. V místnosti č. 115 budou nově vyzděny nové příčky a vznikne zde sklad potravin a sklad s hrubou přípravnou zeleniny.
Nově budou provedeny předsazené příčky, do kterých se osadí dveře vedoucí z místnosti č. 109 do místnosti č. 113 a 114. Dále u místnosti č. 113 do místnosti č. 114 a z místnosti č. 114 do místnosti č. 115. Příčky budou provedeny z tvárnic tl. 100 mm, vyzděných až ke stropu 1.PP. Do příček se osadí dveře s požární odolností EWC230DP3.

Kapitolu "06 - Vybavení" - Gastro rozpočet NEOCEŇOVAT, není součástí tohoto výběrového řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 613 390 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky