Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
Odesílatel Ondřej Lukeš
Organizace odesílatele Město Horní Slavkov [IČO: 00259322]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2021 15:03:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci je Příloha č.4 projektová dokumentace rozdělena na dva soubory ("zipy"). Pro správné otevření všech souborů ze zipu je zapotřebí stáhnout oba soubory do jedné složky a v té složce soubory extrahovat ("rozzipovat"). Následně se objeví projektová dokumentace, složky, pdf atd, které již půjdou normálně otevřít.
Stejný princip je použit u přílohy č.4 projektové dokumentace PŘÍLOHY. Zde je 35 zipů, kde je opět zapotřebí stáhnout VŠECHNY soubory do jedné složky a následně půjdou otevřít. Zipy nelze otevřít samostatně nebo bez kompletního stažení, jsou provázány.