Veřejná zakázka: Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 35
Systémové číslo: P20V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-017369
Datum zahájení: 14.01.2021
Nabídku podat do: 11.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavní vstup zůstane stávající v severním přístavku. Na vstupní síň s nikou Božího hrobu navazuje prostor se schodištěm na emporu v zadní části. Prostor pod schodištěm bude oddělen pro technickou místnost. 2.NP severního přístavku bude sloužit jako sklad mobiliáře. Ze vstupní síně se bude i nadále vstupovat do lodi kostela. Bezbariérový přístup do lodi je řešen novým stupem ze severu západní věže.
Hlavní prostory kostela, presbytář a loď, budou využívány pro různé kulturní a společenské události a podle konkrétní akce budou vybavovány nábytkem (lavice, židle, stoly, atd.). Úpravy těchto prostor budou realizovány v 1. etapě.
1. NP západní věže bude využito jako chodba k hygienickému zázemí návštěvníků, bude nadále
přístupné z lodi kostela a nově i ze severu, kde bude odstraněna novodobá zazdívka. Napojení
přístavby WC bude provedeno proražením zazdívky ze staršího klenutého otvoru na jižní straně.
Nové hygienické zázemí tak bude moci sloužit i návštěvníkům hřbitova.
Zpřístupněna bude také malá západní bašta pro umístění technického vybavení objektu. Přístup z venku vznikne uvolněním zazdívky staršího otvoru s kamenným ostěním. Vzhledem k současnému technickému stavu bude bašta částečně přezděna s využitím původního materiálu a zachováním stávajícího krovu včetně zastřešení.
Nová přístavba WC u západní věže hmotově respektuje zaniklý dřevěný přístavek, jak jej zachytila mapa stabilního katastru. Vnější pohledový dřevěný plášť bude stejný jako na stávajícím dřevěném přístavku schodiště, na který bude navazovat. Přístavba bude mít pultovou střechu s plechovou krytinou, výška a sklon byly určeny dle polohy původních kapes ve zdivu západního štítu kostela a otisku trámu ve fragmentu omítky na západní věži.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 785 008 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky