Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
Odesílatel Ondřej Lukeš
Organizace odesílatele Město Horní Slavkov [IČO: 00259322]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2021 09:12:22
Předmět Změna zadávací dokumentace - jistota

V zadávací dokumentaci je chybně uveden účet pro zaslání jistoty. Jistotu je zapotřebí zaslat na:
Číslo účtu zadavatele: 6015-862175349
Kód banky: 0800
Název banky: Česká spořitelna, a.s
Adresa pobočky: Dlouhá 634/12, Horní Slavkov 357 31
Variabilní symbol: IČ účastníka