Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
Odesílatel Ondřej Lukeš
Organizace odesílatele Město Horní Slavkov [IČO: 00259322]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2021 22:15:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.


Přílohy
- Vysvětlení - doplnění ZD 5_signed.pdf (513.80 KB)
- Specifikace rozvaděčů - podrobný popis.pdf (263.81 KB)