Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
Odesílatel Ondřej Lukeš
Organizace odesílatele Město Horní Slavkov [IČO: 00259322]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2021 09:22:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
včera bylo nahráno vysvětlení ZD č.5, kde bylo součástí nahrání aktualizovaného výkazu výměr a zde bylo provedeno vymazání těchto položek, které nejsou součástí této etapy, tak aby nebylo zmatečné, nebo se neoceňovali jako nulové položky. S vysvětlením a aktualizovaným rozpočtem byla lhůta na podání nabídek prodloužena na celou původní lhůtu. Nevznikne tedy tím znevýhodnění nebo omezení okruhu účastníků.
Tedy v rozpočtu je již správně pouze areálové osvětlení a náhradní zdroj byl smazán.