Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Hlavní vstup zůstane stávající v severním přístavku. Na vstupní síň s nikou Božího hrobu navazuje prostor se schodištěm na emporu v zadní části. Prostor pod schodištěm bude oddělen pro technickou místnost. 2.NP severního přístavku bude sloužit jako sklad mobiliáře. Ze vstupní síně se bude i nadále vstupovat do lodi kostela. Bezbariérový přístup do lodi je řešen novým stupem ze severu západní věže.
Hlavní prostory kostela, presbytář a loď, budou využívány pro různé kulturní a společenské události a podle konkrétní akce budou vybavovány nábytkem (lavice, židle, stoly, atd.). Úpravy těchto prostor budou realizovány v 1. etapě.
1. NP západní věže bude využito jako chodba k hygienickému zázemí návštěvníků, bude nadále
přístupné z lodi kostela a nově i ze severu, kde bude odstraněna novodobá zazdívka. Napojení
přístavby WC bude provedeno proražením zazdívky ze staršího klenutého otvoru na jižní straně.
Nové hygienické zázemí tak bude moci sloužit i návštěvníkům hřbitova.
Zpřístupněna bude také malá západní bašta pro umístění technického vybavení objektu. Přístup z venku vznikne uvolněním zazdívky staršího otvoru s kamenným ostěním. Vzhledem k současnému technickému stavu bude bašta částečně přezděna s využitím původního materiálu a zachováním stávajícího krovu včetně zastřešení.
Nová přístavba WC u západní věže hmotově respektuje zaniklý dřevěný přístavek, jak jej zachytila mapa stabilního katastru. Vnější pohledový dřevěný plášť bude stejný jako na stávajícím dřevěném přístavku schodiště, na který bude navazovat. Přístavba bude mít pultovou střechu s plechovou krytinou, výška a sklon byly určeny dle polohy původních kapes ve zdivu západního štítu kostela a otisku trámu ve fragmentu omítky na západní věži.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.02.2021 09:00
Datum zahájení: 14.01.2021 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: