Profil zadavatele: Město Horní Slavkov

  • Název: Město Horní Slavkov
  • IČO: 00259322
  • Adresa:
    Dlouhá 634/12
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.hornislavkov.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Horní Slavkov, MK Třídomí
podlimitní Vyhodnoceno 15.07.2022 02.08.2022 10:00
Bezbariérové úpravy autobusového nádraží
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 10.03.2022 11:00
Doplnění štukové profilace stropu lodi kostela sv. Jiří, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 25.04.2022 09:00
Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 12.04.2022 10:00
Dodávka a montáž ultrazvukových měřičů tepla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2022 25.03.2022 11:00
H. Slavkov, zahrádkářská kolonie 14, Pod Krcálkem, p.p.č. 2712/1, Inženýrské sítě - přípojky NN a vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2022 11.04.2022 10:00
Obnova děkanství č.p. 178 - 1.fáze - statické zajištění objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 30.03.2022 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 01.02.2022 08:00
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří, 1.etapa - archeologický výzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2021
Restaurování stropních maleb kostela sv. Jiří, Horní Slavkov - I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 13.08.2021 09:00
„Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa -Rekonstrukce komunikace ul. Kostelní – 3.etapa “
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.07.2021
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 11.03.2021 09:00
Smlouva o dílo o celoroční údržbě Města Horní Slavkov
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2021
Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
podlimitní Zadáno 14.01.2021 11.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››