Profil zadavatele: Město Horní Slavkov

  • Název: Město Horní Slavkov
  • IČO: 00259322
  • Adresa:
    Dlouhá 634/12
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.hornislavkov.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění cloudové infrastruktury Města Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2023 28.11.2023 10:00
Revitalizace BD Poštovní 648, Horní Slavkov
podlimitní Zadáno 18.10.2023 06.11.2023 10:00
Dokumentace pro provádění stavby Fáze 1 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horní Slavkov, etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 12.09.2023 10:00
Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov - II.etapa - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 04.09.2023 09:00
Rekonstrukce krytiny č.p. 937 Nad Výtopnou
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 30.08.2023 09:00
"Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 932 v ul. Nad Výtopnou - projekční práce"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 07.08.2023 10:00
"Sanace opěry mostu č. 011 v ul. Tovární u č.p. 517"
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.06.2023 28.06.2023 16:00
Restaurování interiéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 26.05.2023 09:00
Obnova děkanství č.p. 178 - 1.fáze - statické zajištění objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 15.05.2023 09:00
Místní energetická koncepce Města Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2023 12.04.2023 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy a půdní vestavba učeben ZŠ Nádražní 683 - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 21.04.2023 08:00
Fotovoltaická elektrárna ZŠ, ul. Školní 786, H.Slavkov a vybavení objektu ZŠ vzduchotechnickým zařízením
podlimitní Zadáno 25.01.2023 17.02.2023 09:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 01.02.2022 08:00
Smlouva o dílo o celoroční údržbě Města Horní Slavkov
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.01.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016