Profil zadavatele: Město Horní Slavkov

  • Název: Město Horní Slavkov
  • IČO: 00259322
  • Adresa:
    Dlouhá 634/12
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.hornislavkov.cz/profile_display_2.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 24.07.2020 09:00
RS Horní Slavkov, 3. etapa - Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 24.07.2020 09:00
RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 24.07.2020 09:00
Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2020 24.07.2020 09:00
Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru, restaurování dřevěné chórové přepážky, zhotovení vchodových dveří v boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2020 03.07.2020 09:00
Oprava střešní krytiny BD č.p. 932
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.06.2020 23.06.2020 08:00
"Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2020 11.05.2020 09:00
VO ul. Sportovní, Horní Slavkov
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.03.2020
II. etapa pořízení 32 ks měřičů tepla s dálkovým odečtem a odečtového systému
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.12.2019
„Regenerace sídliště Horní Slavkov - etapa B – Zahradní ul. č.p. 661-619, části D07a, D07b, B10a, B10b, B06, P03“ - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019
Hospodaření s dešťovou vodou - 1. etapa, Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 21.08.2019 10:00
Veřejné osvětlení okruhy RVO 09 a RVO 18 Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 15.08.2019 00:00
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
podlimitní Zadáno 24.04.2019 28.05.2019 10:00
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
podlimitní Zrušeno 24.04.2019 23.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016