Profil zadavatele: Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
  • IČO: 75005484
  • Adresa:
    Školní 786
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.hornislavkov.cz/profile_display_60.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení školní dílny ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 16.07.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016