Profil zadavatele: Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace
  • IČO: 75005492
  • Adresa:
    Dlouhá 620/1
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.hornislavkov.cz/profile_display_63.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 03.04.2023 10:00
Oprava oplocení zahrady MŠ Dlouhá Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2022 30.11.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016