Profil zadavatele: Pečovatelská služba, příspěvková organizace

  • Název: Pečovatelská služba, příspěvková organizace
  • IČO: 71232923
  • Adresa:
    Nad Výtopnou 1010
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.hornislavkov.cz/profile_display_66.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Izolace spodní stavby DPS č.p. 1010 Horní Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 28.08.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016