Profil zadavatele: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

  • Název: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
  • IČO: 26330202
  • Adresa:
    Hornova 825
    35731 Horní Slavkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.hornislavkov.cz/profile_display_68.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046193

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení lesnické techniky
podlimitní Zadáno 19.12.2022 06.01.2023 08:00
Rozšíření sběrného dvora-Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016