Veřejná zakázka: Brownfield areál výtopny - Rekonstrukce objektů trafostanice, buldozerovna, dílna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 137
Systémové číslo: P24V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brownfield areál výtopny - Rekonstrukce objektů trafostanice, buldozerovna, dílna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a zateplení objektů v areálu Technických služeb města Horní Slavkov.

1) Objekt buldozerovny
Jedná se o stávající objekt v areálu výtopny a Technických služeb města. Stavba sloužila jako přidružena stavba k uhelné kotelně. Objekt v minulosti sloužil jako buldozerovna – garáž buldozeru a sklad dílů. Nově bude stavba užívána jako garáž pro kolovou techniku Technických služeb.
Objekt bude snížen a bude provedena nová střecha. Střecha bude ve stejném tvaru a sklonu jako stávající.
Dojde ke stavebním úpravám, objekt bude celkově snížen, provedena nová střecha, zasypáno 1.PP. Budou zatepleny svislé obvodové stěny, střecha (stropní podhled), dojde k výměně výplní otvorů. Barevné řešení nové fasády, je uvedeno ve výkresové části.

2) Objekt dílen
Jedná se o stávající objekt v areálu výtopny a Technických služeb města. Stavba slouží jako dílny, sklad a garáž pro potřeby Technických služeb města Horní Slavkov.
Dojde k úpravám výplní otvorů, a zateplení objektu. Bude proveden nový střešní plášť.
Budou zatepleny svislé obvodové stěny, střecha (stropní podhled), dojde k výměně výplní otvorů. Barevné řešení nové fasády, je uvedeno ve výkresové části.

3) Objekt skladu stavebnin
Jedná se o stávající objekt v areálu výtopny a Technických služeb města. Stavba slouží jako sklad stavebnin Technických služeb města Horní Slavkov. Historicky objekt sloužil jako trafostanice, budova přidružená k bývalé uhelné kotelně.
Z hlediska územní regulace nedojde k žádným změnám. Objekt bude zateplen, přístavba objektu bude odstraněna a provedena nová. Prostorové řešení objektu zůstane původní.
V první řadě dojde k odstranění stávající jednopodlažní přístavby. Přístavba pak bude postavena nová, objekt bude kompletně celý zateplen a dojde k výměně všech výplní otvorů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy