Veřejná zakázka: Digitalizace kina MKS Horní Slavkov do standardu DCI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34
Systémové číslo: P20V00000009
Datum zahájení: 20.05.2020
Nabídku podat do: 02.06.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Digitalizace kina MKS Horní Slavkov do standardu DCI
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
a) Dodávka a instalace audiovizuální technologie a její zprovoznění tak, aby plně odpovídala podmínkám digitálního standardu podle verze specifikace DCI (Digital Cinema Initiatives) včetně aktuálních dodatků platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
Veškerá zařízení a komponenty musí být nové, nepoužité a bez vad. Dodání jakýchkoliv komponentů navrhovaného řešení, které by nesplňovaly požadavky DCI či minimální úroveň specifikace stanovenou zadavatelem v zadávacích podmínkách bude důvodem pro vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení, resp. důvodem k odstoupení zadavatele od smlouvy, pokud by toto bylo zjištěno až v průběhu vlastní realizace.
b) V rámci realizace (dle vlastního návrhu řešení) provede dodavatel rovněž potřebné technické úpravy prostor vyplývající z instalace nové technologie, vč. demontáže stávajících prvků (zejm. 1 ks stávajícího promítací stroje na 35 mm film). Stavební práce budou obsahovat zejména elektroinstalační práce.
c) Proškolení obsluhy vč. předání podrobného manuálu pro obsluhu v českém jazyce.
d) Zpracování a předání podkladů pro certifikaci kina dle DCI požadavků pro lokální filmové distributory a major filmová studia.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace
 • IČO: 18249299
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 717
  35731 Horní Slavkov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky