Zakázka: Smlouva o dílo o celoroční údržbě Města Horní Slavkov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 54
Systémové číslo: P21V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.01.2021

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Smlouva o dílo o celoroční údržbě Města Horní Slavkov
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celoroční údržba města.

Celoroční údržbou,se rozumí:
- správa a údržba veřejného osvětlení
- správa a údržba areálu sportovního hřiště na p.p.č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov
- svoz a technické zajištění odstranění komunálního odpadu
- svoz a odstranění tříděného odpadu a pytlového sběru
- správa a údržba veřejného pohřebiště
- údržba veřejné zeleně
- provoz sběrného dvora odpadů
- lesnické obhospodařování lesů
- správa a údržba dětských hřišť a sportovišť zřízených městem, vč. provozních kontrol
- údržba místních komunikací
- technické zajištění přenosu vysílání regionální televize do televizního kabelového rozvodu a pro potřeby Města Horní Slavkov
- správa a údržba bezdrátového rozhlasu

Všechny činnosti jsou prováděny vč. dopravy, odstranění vzniklých odpadů a recyklovatelných nebo druhotně využitelných materiálů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - výjimka ze zákona
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dlouhá 634/12
35731 Horní Slavkov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky