Veřejná zakázka: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 58
Systémové číslo: P21V00000009
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 11.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Městě Horní Slavkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výměna stávajících svítidel a doplnění svítidel veřejného osvětlení na pozemních komunikacích ve Městě Horní Slavkov. K výměně je navrženo 181 ks svítidel, k doplnění 16 ks svítidel. Doplněná svítidla budou umístěna na stávajících stožárech energetiky 14 ks, 2 ks svítidel budou doplněna nové ocelové stožáry. Stávající osvětlení v předmětné části města Horní Slavkov je provedeno se svítidly jejichž stáří je odhadováno na 15 až 30 let. Svítidla jsou vybavena kompaktními zářivkami a sodíkovými výbojkami. Optická část svítidel je zejména u starších typů svítidel silně zastaralá s velmi nízkou světelnou účinností. Celkově se jedná o 181 ks stávajících svítidel.
Nově je uvažováno s výměnou 181 ks svítidel a doplněním 16 ks svítidel na stávající stožáry energetiky a na nové ocelové stožáry. Svítidla budou vyměněna na ulici Větrná, Ležnická, Školní, Bošířany, Tovární, Luční, Lesopark, Ke Koupališti, Nad Výtopnou, Na Vyhlídce, Kfely a Svatopluk. Dále bude provedeno doplnění systému řízení a monitoringu do 10 ks rozvaděčů. Jedná se o rozvaděče RVO 02, RVO 04, RVO 06, RVO 07, RVO 08, RVO 10, RVO 12, RVO 15, RVO 16 a RVO 17.
Celkový příkon nové osvětlovací soustavy bude 4,963 kW.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 853 274 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky