Veřejná zakázka: „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2
Systémové číslo: P19V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 1620/2019/HS/OMI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 013192
Datum zahájení: 24.04.2019
Nabídku podat do: 23.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ zpracovaná společností CENTRA-STAV s.r.o., zodp. Projektant Ing. Leoš Ledvina, č. zak. 02/2019
Předmětem je provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 653 v ul. Dlouhá, Horní Slavkov a přístavby venkovní terasy k tomuto objektu.

Stavba je rozdělena na tři stavební objekty:
SO 01 Stavební úpravy objektu
SO 02 Snížení energetické náročnosti objektu
SO 03 Venkovní úpravy
Na stavebním pozemku p.č. 901 v k.ú Horní Slavkov se nachází budova, která původně sloužila jako komunální dům, nyní je budova pro svůj špatný stavebně-technický stav nevyužívána. Pozemek je v zastavěném území v mírně svažitém terénu. Jedná se o třípodlažní částečně podsklepený objekt s nevyužitým podkrovím, který je součástí stávající cihelné zástavby sídliště z šedesátých let minulého století.
Samotný objekt zůstane tvarově a kompozičně zachován. Dojde k zateplení obálky budovy VKZS. V první řadě dojde k odstranění venkovních schodišť na štítových stěnách a na západním průčelí. Nově bude provedena zpevněná manipulační plocha na západní straně objektu, kde bude vybudován nový hlavní vstup do objektu. Přístup do objektu a na manipulační plochu bude bezbariérový. Opěrné stěny manipulační plochy budou z pohledového betonu. Povrch bude tvořen betonovou dlažbou.
Jedná se o záměr, kde v 1-2.NP budou prostory připravené pro provoz budoucích provozoven. Ve 3.NP budou sdílené kanceláře. Do objektu bude instalován osobní výtah, objekt bude zateplen a budou provedeny venkovní úpravy navazující okolí objektu.
Počet provozoven – celkem bude vytvořeno 10 nových provozoven. Ty jsou nyní bez bližší specifikace. V PBŘS je definována možnost obsazení provozoven – prodejny, kadeřnictví, masáže atd. Provozovna č. 5 – je již nyní určena pro výrobu chlebíčků, baget atd. Součástí výrobny bude prodej místní o rozvoz hotových výrobků mimo objekt.
Počet kanceláří – Ve 2.NP budou dvě místnosti pro kanceláře. Jedna pro dvě osoby a druhá pro 6 osob. Ve 3.NP bude jedna místnost určená pro sdílené kanceláře s odpočinkovou zónou a kuchyňkou tato místnost je uvažována pro 10 osob (10 pracovních míst). Dále bude ve 3.NP místnost kanceláře pro 4 osoby a zasedací místnost.
V 1.NP bude situováno hygienické zařízení pro zákazníky objektu. Provozovna č. 5 bude mít své vlastní hygienické zařízení pro zaměstnance v 1.NP. Ve 2.NP bude hygienické zařízení pro zaměstnance provozoven, vyjma provozovny č.5. Zařízení bude rozděleno na zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Ve 2.NP bude dále hygienická kabina dle vyhl. 389/2009 Sb., která bude sloužit pro zákazníky. Ve 3.NP budou hygienická zařízení zvlášť pro ženy a zvlášť pro ženy doplněny o šatny. Toto zařízení bude sloužit jen pro účely 3.NP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 475 283 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků