Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela
Odesílatel Ondřej Lukeš
Organizace odesílatele Město Horní Slavkov [IČO: 00259322]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2021 15:48:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje, na základě 5ti Žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 25.1.2021 a 26.1.2021. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 jako celek ke všem 5ti žádostem. Detailně viz přílohy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD 4_signed.pdf (489.52 KB)
- Kostel-HS-1E_schema-lešení-loď_200_A3.pdf (140.50 KB)
- Kostel-HS-1E_C3_situace-provádění-stavby_1000_A3.pdf (309.90 KB)
- Kostel-HS-1E_22_prvky_Tn04_25_A4.pdf (138.34 KB)
- Kostel-HS-1E_22_prvky__tabulka_truhlářské-nové.pdf (41.60 KB)
- D-1-4-EL_KOSTEL SV JIRI_HS_PUDORYS 1NP_.pdf (2.24 MB)
- D-1-4-EL_KOSTEL SV JIRI_HS_PUDORYS 2NP_.pdf (1.88 MB)
- D-1-4-EL_KOSTEL SV JIRI_HS_PUDORYS 3NP_.pdf (1.66 MB)