Veřejná zakázka: "Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31
Systémové číslo: P20V00000006
Evidenční číslo zadavatele: 1202/2020/HS/OMI
Datum zahájení: 22.04.2020
Nabídku podat do: 11.05.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka řeší úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov na pozemkových parcelách 2533/82 a 2533/246 v katastrálním území Horní
Slavkov. Součástí obnovy je kašna na ploše 56,25 m2, u které dojde k obnově filtračního systému, výměně výtrysků, kdy na místo stávajícího přepadu vody z kamenného kvádru opatřeného ocelovým nástavcem bude voda vyvěrat z trysek umístěných v dlažbě, opět vtékat do roštů v okolí trysek a odváděna k filtraci do technické místnosti, která je v současné době umístěna v suterénu objektu č.p.
653. Její lokalizace se nemění. Při revitalizaci parku dojde k obnově pěšin o výměře 894,5 m2, zhotovení clonicí betonové pohledové stěny o výšce od 155 do 180 cm, šířce 25 cm a délce 17,09 m, zhotovení pergoly o výšce 310 cm,
šířce 420 cm, délce 28,2 m, obnově vegetačních ploch o výměře 1836,5 m2 a výměně mobiliáře. Kácení zeleně není předmětem tohoto řízení neboť již bylo provedeno v celém rozsahu v době vegetačního klidu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Horní Slavkov
 • IČO: 00259322
 • Poštovní adresa:
  Dlouhá 634/12
  35731 Horní Slavkov
 • Název oddělení: OMI

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.hornislavkov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky